Årsmøte KBN Skolekorps 2016

Kapp skole onsdag den 09.03.2016 kl. 1800 – 1900

Styret i KBN skolekorps inviterer til årsmøte og håper at så mange som mulig har anledning til å delta. Årsmøtet avholdes på klasserom med inngang på sørsiden av skolen.

Innkomne saker må være styret i hende senest onsdag 2. mars.

Les mer