Hvem gjør hva

Funksjon Navn Mobil
Leder Silje Helen Aschehoug 406 16 264
Nestleder Stine Elton 977 29 841
Kasserer Kim Gøran Hårstadsveen 468 66 520
Sekretær Kristin Brynjulvsrud 412 14 069
Styremedlem Ragnhild Olstad Wiklund 970 27 453
Mellomkorpsleder/aspirantleder Anita Tønsberg 951 58 078
Korpsleder
Tillitsvalgt hovedkorps Markus Dyrud 980 35 060
Materialforvaltere Bjørn Ivar Granum 473 44 440
Arrangementskomite Anette Raddum Nielsen (leder) 996 19 174
Wenche Overn 976 73 737
Lena Erfjord 901 75 477
Dugnadsansvarlig Tore Dalberg 902 65 790
Valgkomite Roger Ødegård 955 52 790
Revisor Ingvild Tronstad 476 40 738
Aamund Lien 924 50 967
Uniformsansvarlig Laila Myhrvold 900 69 053
Laura Nestås 971 00 815
Notearkivar Ingvild Tronstad 476 40 738
Webansvarlig Bjørn T Johansen 415 77 885
Dirigent mellomkorps Frank Jørgen Vangen 958 12 313
Dirigent hovedkorps Ola Fredheim Haug 934 61 349