Om

KBN skolekorps

KBN skolekorps er stiftet i 1979 og er hjemmehørende i Østre Toten kommune. Korpset består av ca 50 medlemmer fordelt på aspiranter, mellomkorps, hovedkorps og drill. Vi har aktive og engasjerte medlemmer i alle aldre og framstår i dag som et generasjonskorps.

KBN er en forkortelse for skolekretsene Kihle, Bjørnsgård og Nordli. Etter skolesammeslåingen av Kihle og Bjørnsgård valgte vi likevel å beholde navnet vårt, og rekrutterer nå i hovedsak fra Kapp skole og Nordli skole.